Voor bepaalde feesten of verplichtingen die voortvloeien uit een erkende godsdienst of levensovertuiging, bestaat de mogelijkheid voor verlof. Volgens de Leerplichtwet moet een verlofaanvraag op religieuze gronden worden beschouwd als een mededeling van de ouder(s)/verzorger(s) aan de directeur van de school. Er is dus geen sprake van het al of niet verlenen van verlof door de directeur of leerplichtambtenaar. De richtlijn hiervoor is dat één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Een mededeling, minimaal 2 dagen voor de dag, volstaat. Graag vragen wij u wel om meer informatie over de religieuze verplichting of feestdag. U kunt uw mededeling mailen naar verlof@osbijlmer.nl.