Bedrijfsbezoek

Als alternatief voor het stagelopen voor 4 vmbo, kwamen bedrijven naar onze school. De leerlingen oriënteren zich op een vervolgstudie in bijvoorbeeld de bouw, zorg, vervoer, hotels of musea. Zo konden leerlingen vragen stellen over het beroep dat zij voor zichzelf voor ogen hebben. Voor sommige leerlingen was dit een echte eyeopener om juist wel of niet voor een opleiding/beroep te gaan kiezen. Het was een geslaagde dag.

maart 5, 2021