Benoeming voorzitter Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting Open Schoolgemeenschap Bijlmer is verheugd u mede te kunnen delen dat mevrouw Sadet Karabulut per 14 februari 2022 wordt benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht.

Tot april 2021 is mevrouw Sadet Karabulut ruim 14 jaar lid van de Tweede Kamer geweest. Vanuit de Tweede Kamerfractie was zij eindverantwoordelijk voor de beleidsterreinen Buitenlandse Zaken en Defensie, Sociale Zaken, Integratie en Wonen.

Mevrouw Karabulut is haar loopbaan begonnen bij de gemeente Amsterdam, waar zij achtereenvolgens beleidsmedewerker Amsterdam Zuidoost en gemeenteraadslid is geweest. Ook heeft zij zich in 2006 als beleidsadviseur Voortgezet Speciaal Onderwijs op de Kingmaschool ingezet voor leren en werken voor leerlingen in het speciaal onderwijs.

Wij zijn van mening dat mevrouw Karabulut een uitstekende match is met onze organisatie en dat zij op krachtige wijze zal bijdragen aan de interne en externe maatschappelijke opdracht die Open Schoolgemeenschap Bijlmer zich ten doel stelt. Met haar betrokkenheid bij Zuidoost en haar bestuurlijke ervaring brengt zij veel expertise mee. Als Raad van Toezicht zien wij uit naar de samenwerking met haar.

Sadet Karabulut: ‘Jongeren geven energie, zijn onze toekomst en verdienen het beste onderwijs. Ik ben trots en heel gemotiveerd dat ik deze prachtige school daarbij mag gaan helpen als voorzitter van de Raad van Toezicht van OSB’.

Mevrouw Sadet Karabulut volgt de heer Walter Groenen op. De heer Groenen treedt af als voorzitter van de Raad van Toezicht wegens het bereiken van de maximale zittingstermijn. De Raad van Toezicht dankt de heer Groenen hartelijk voor zijn inzet en werkzaamheden die hij de afgelopen negen jaar voor Open Schoolgemeenschap Bijlmer heeft verricht.

februari 3, 2022