Kerstactie 2022 voor de Voedselbank Zuidoost

De jaarlijkse OSB voedselbank kerstactie staat weer voor de deur. De periode voor kerst is een tijd: “waarin de mensen meer tot elkaar toetreden, waarin we mens willen zijn voor een ander en de ander als zodanig ook zien. Met deze gedachte startte oud-collega Werner de Haan ooit deze inmiddels traditionele OSB voedselbankactie. Het verdelingsvraagstuk, de ongelijkheid, het ging hem zeer aan het hart. Deze actie maakt het mogelijk hierover met onze leerlingen in gesprek te gaan.

Wij willen de voedselbank ook graag ondersteunen. Dit jaar is de noodzaak sterker dan andere jaren. Stijgende prijzen, onzeker inkomen en een wat afwachtende overheid hebben gemaakt dat steeds meer gezinnen/gezinshuishoudingen in de problemen zitten. Vandaar dat wij onze leerlingen, ouder(s)/verzorgende(n) en medewerkers vragen dit jaar nog ruimhartiger te schenken.

Het gaat in eerste instantie om basisbehoeftes: levensmiddelen zoals rijst, brood, suiker, meel en conserven, maar ookgoederen zoals zeep, tandpasta, chocolade en dergelijke zijn zeer welkom. Extra welkom zijn groente en fruit in blik of pak. Dit zijn immers de gezondere varianten van lang houdbare producten.Maar ook andere giften in goede staat zijn zeer welkom.

De giften die we inzamelen leveren een noodzakelijke bijdrage aan de Voedselbank. De Voedselbank is dan ook enorm blij met de jaarlijkse OSB actie.

Vanaf woensdag 7 december staan er in de lokalen en/of in de deelschoolkamers speciale kratten ten behoeve van de voedselbank. De meegebrachte levensmiddelen en andere goederen kunnen dan ingeleverd worden. Dit kan tot woensdag 21 december, de volgende ochtend haalt de Voedselbank de kratten weer op.

Wij hopen dat u deze actie ook dit jaar wilt en kunt ondersteunen. Elke bijdrage (hoe klein ook) is zeer welkom. U kunt uw bijdragen aan uw kinderen meegeven. Onze doelstelling is een enorme stapel kratten met goed bruikbare levensmiddelen en andere goederen mee te kunnen geven aan de Voedselbank.

Met dank alvast voor uw bijdrage, wensen wij u:

Prettige Kerstdagen en een gezond en gelukkig 2023!

Peter van Rossum, Leong Chang en Eyra Krijnen, mede namens medewerkers van OSB

november 29, 2022