Onderwijsraad adviseert minister met uitstel selectie

Mede op basis van onze ervaringen heeft de onderwijsraad op 15 april de minister geadviseerd om leerlingen op latere leeftijd te selecteren voor het voortgezet onderwijs. Volgens de raad zou die selectie zelfs pas moeten gebeuren na een brede driejarige brugperiode, als leerlingen vijftien jaar zijn. Louter later selecteren acht de raad onvoldoende om het onderwijs te verbeteren. Dus pleit zij ook voor meer differentiatie om recht te doen aan de verschillen tussen de leerlingen. Dat betekent dat scholieren onderwijs kunnen volgen op verschillende niveaus in wisselende groepen, iets wat de OSB al 50 jaar doet. Niet alleen om beter te weten welk niveau bij een leerling past, maar vooral ook om van en met elkaar te leren en ontmoeten. RTL vroeg onze leerlingen wat zij hiervan vinden. Klik hier voor uitzending RTL Nieuws 16 april, 19.30 uur.

Ook het NRC besteedde aandacht aan het rapport van de Onderwijsraad en het rapport ‘De Staat van het Onderwijs’ van de Inspectie van het Onderwijs over kansen(on)gelijkheid en uitstel van selectie. Klik hier voor het artikel uit het NRC.

april 16, 2021