Persbericht, benoeming voorzitter Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting Open Schoolgemeenschap Bijlmer is verheugd u mede te kunnen delen dat mevrouw Carla Aalse per 24 oktober 2022 is benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht. Lees hier het volledige persbericht.

november 24, 2022