Rijke schooldag

OSB is geselecteerd als voorloper! Het Ministerie van Onderwijs waardeert ons naschoolse programma; OSB Breed en de extra ondersteuning die wij leerlingen bieden en noemt ons als voorbeeld.

Hier zijn we heel trots op. Samen met Ing. Lely Lyceum en Bindelmeer College en 44 andere voorlopers gaan we kennis opbouwen, delen en onderzoek doen, om uiteindelijk te komen tot een duurzame, structurele opzet van de rijke schooldag voor alle leerlingen in Nederland voor wie dit van belang is. Talenten ontdekken, ontspanning en samenwerken met bedrijven in Zuidoost, waarmee we het perspectief voor onze leerlingen verder vergoten. Nog meer reden om in Zuidoost naar school te gaan.

juli 13, 2022