Voedsel inzamelen op twee manieren

Op de OSB voeren we al jaren actie voor de voedselbank en dit jaar ook voor Stichting Carabic. Medewerkers en leerlingen zijn fanatiek in de weer voor buurtgenoten. Alle hulp, het onder de aandacht brengen van deze hulp is en blijft nodig. Zeker gezien de veel grotere hulpvraag en slechts mondjesmaat binnenkomende goederen. De “Corona ontwikkelingen” versterken de behoefte. De kerstactie voor de voedselbank loopt van 10-17 december. Klik hier voor meer info over de voedselbank kerstactie.

december 2, 2020