Wij geloven in het erkennen van de verschillende talenten, karakters en culturele achtergronden. Sommige leerlingen zijn theoretisch sterk, anderen juist heel creatief of ontzettend praktisch. 

Op de OSB hebben wij een eigen werkwijze die bewezen succesvol is. Hierdoor kunnen we iedereen zo goed mogelijk stimuleren. Dit houdt praktisch in: een tweejarige brugklas, onderzoekend leren en veel persoonlijke aandacht.  

Tweejarige brugklas 

De eerste twee jaar zitten leerlingen met verschillende basisschooladviezen van vmbo-basis tot en met vwo bij elkaar in de klas. Dit heeft drie voordelen:  

  1. Je accepteert en respecteert leeftijdsgenoten met verschillende achtergronden en niveaus. 
  1. Je ervaart elkaars denkwijzen. Je ziet hoe anderen problemen oplossen of aanpakken, en daar kun je van leren.   
  1. Je ontdekt wat je zelf kunt. Daardoor kun je een betere beslissing nemen over je toekomst. Geregeld gaat hier een leerling met een vwo diploma de deur uit, terwijl het advies oorspronkelijk vmbo was. 

Onze eersteklassers hebben een eigen plek in het schoolgebouw met een aparte kantine. Dit is een veilige omgeving, waar je elkaar beter leert kennen.  

Elke klas heeft één of twee mentoren en een vaste groep docenten. 

Onderzoekend leren tijdens de lessen 

Iedere les start met een kringgesprek, waarin iedereen gelijkwaardig is en met elkaar in gesprek kan. In het vervolgonderwijs heb je veel profijt van deze natuurlijke manier van presenteren, luisteren en voor jezelf opkomen. 

Onze docenten zijn speciaal opgeleid om de theoretische lesstof naar de praktijk om te zetten. Ze kauwen niet voor, maar laten je zelf nadenken. Deze onderzoekende houding maakt leren leuk en het stimuleert de creativiteit.  
 
We werken veel in groepen. Soms bestaan die uit leerlingen van een divers niveau, maar soms ook van een gelijk niveau. Zoals een leerling goed verwoordde: “dingen die ik niet begrijp, kan iemand in mijn groepje soms beter uitleggen dan de leraar dat doet. We gebruiken andere woorden of doen het elkaar voor. Dan kan ik weer zelf verder.” 

De les eindigt weer in de kring, waardoor je leert terugkijken op wat goed ging en wat beter kan. 

Persoonlijke aandacht 

De school is opgebouwd uit zes kleine deelscholen. Je hebt een aantal jaren een vast docententeam en dezelfde klasgenoten om je heen. De docenten kennen je, en hebben interesse in wie jij bent en wat jij kunt. Dit zie je terug in bijvoorbeeld het rapport. Dit bestaat niet uit een cijferlijst, afgerond op tiende punten, maar uit begeleidende teksten. We schrijven over de vooruitgang en verbeterpunten in zowel leerresultaten als houding en sociale vaardigheden. Om te leren reflecteren schrijven de leerlingen deels mee aan het rapport.  

De mentor is een dagelijks aanspreekpunt voor leerlingen, maar ook voor ouders. Er zijn geen tien-minutengesprekken, maar minimaal-30-minuten-gesprekken, met ouders én leerling. Geen enkele andere Amsterdamse school heeft zo’n succesvol en stabiel mentoraat.