Wij willen een school zijn waar iedereen zich prettig en veilig voelt en waar leerlingen met een ondersteuningsbehoefte ook zo veel mogelijk kunnen leren. Mentoren vormen de spil in de ondersteuningsstructuur. Zij hebben door hun intensieve, soms dagelijkse contact met de leerling goed zicht op de schoolontwikkeling. OSB kent een intensief mentoraat en koestert deze als manier van optimale leerlingbegeleiding. Als een mentor zich zorgen maakt over een leerling, gaat hij altijd in gesprek met die leerling en zijn ouders/verzorgers. En andersom kunnen leerling en ouders/verzorgers altijd contact opnemen met de mentor. Als blijkt dat er (tijdelijk) meer ondersteuning nodig is, kan de mentor advies vragen aan de zorgcoördinator.

Studiebegeleiding

Soms heb je gewoon even wat hulp nodig bij het maken en plannen van je huiswerk, of als voorbereiding op je toetsen en examens.

HuiswerkKLAS

Op OSB kunnen leerlingen van leerjaar 1 t/m 3 in alle rust huiswerk maken in de huiswerkklas. In de huiswerkklas zijn Onderwijshelden van Lyceo aanwezig die de leerlingen een steuntje in de rug geven als ze vastlopen. De huiswerkklas is elke maandag-, woensdag- en donderdagmiddag van 14.30 – 17.30 uur, aan deelname zijn geen kosten verbonden. Tijd voor echte bijles is er in de huiswerkKLAS niet.

Voor meer informatie en aanmelden voor klas 1 t/m 3:

Op OSB kunnen leerlingen van leerjaar 4 t/m 6 in alle rust huiswerk maken in de huiswerkklas. In de huiswerkklas zijn begeleiders van Athena aanwezig. De huiswerkklas is elke maandag-, woensdag- en donderdagmiddag van 15.00 – 18.00 uur, aan deelname zijn geen kosten verbonden. Tijd voor echte bijles is er in de huiswerkKLAS niet.

Voor meer informatie en aanmelden voor klas 4 t/m 6:

Ondersteuning

Als blijkt dat er (tijdelijk) meer ondersteuning nodig is bij een leerling, kan de mentor advies vragen aan de zorgcoördinator. Met elkaar kijken we welke ondersteuning nodig is en hoe we die kunnen realiseren. Omdat op OSB ontmoeting en samenwerking centraal staat, bieden we extra ondersteuning op school zo veel mogelijk groepsgewijs aan. Download hieronder een overzicht van ons extra ondersteuningsaanbod.

Basiszorg

De mentor vormt de spil in de begeleiding van de leerling en is het eerste aanspreekpunt. Hij/zij is verantwoordelijk voor de basiszorg. De mentor monitort samen met de vakdocenten het leerproces en begeleidt de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen. Daarnaast zorgt de mentor er voor dat ouders/verzorgers op de hoogte zijn van de vorderingen van hun kind.

Soms signaleren docenten en mentoren problemen die buiten hun expertise vallen. In dit geval kunnen zij verwijzen naar de zorgcoördinator. De zorgcoördinator gaat in gesprek met de mentor, ouders en leerling en gezamenlijk wordt een aanvullend plan gemaakt.

De zorgcoördinator werkt rondom de invulling van de extra en specialistische ondersteuning intensief samen met verschillende externe partners, verenigd in het zorgadviesteam (ZAT). Vaste partners zijn de JGZ, het OKT, de Jeugdbescherming, Veilig Thuis, Actiecentrum Veiligheid en Zorg, Altra, Swazoom, het Brede Hoed Team. Bij aanhoudende of ernstige zorg rondom de ontwikkeling, registreert OSB de leerling altijd in Multisignaal.

Vragen over het ondersteuningsaanbod van OSB? Neem vooral contact op met een van de zorgcoördinatoren, via email of maak direct een belafspraak via onderstaande knop:
Veerle Köhler, veerlekohler@osbijlmer.nl
Stan Golstein, stangolstein@osbijlmer.nl

Leerlingen kunnen met vragen (klein en groot) ook altijd binnenlopen bij kamer A118.