Wij zijn een school met veel aandacht voor leerlingen. Iedereen moet zoveel mogelijk kunnen leren. Er zijn huiswerkklassen, maar ook extra ondersteuning als het leren even moeilijk gaat. Hiervoor is een adviesteam beschikbaar.

Huiswerkbegeleiding

Soms heb je gewoon even wat hulp nodig bij het maken en plannen van je huiswerk, of als voorbereiding op je toetsen en examens. We kunnen je op twee verschillende manieren begeleiden.

Onderwijshelden – HuiswerkKLAS

Op de OSB kunnen leerlingen van leerjaar 1 t/m 3 in alle rust huiswerk maken in de huiswerkklas. In de huiswerkklas zijn Onderwijshelden aanwezig die de leerlingen een steuntje in de rug geven als ze vastlopen. Zo kunnen ze helpen bij een lastige som of een stuk tekst begrijpelijk(er) maken. De huiswerkklas is door zijn regelmaat, rust en steun een uitkomst voor leerlingen die het lastig vinden om in voldoende rust aandacht aan hun schoolwerk te besteden. Tijd voor echte bijles is er niet, kijk daarvoor onder het kopje huiswerkBEGELEIDING.

De huiswerkklas is elke maandag-, woensdag- en donderdagmiddag van 14.00 – 17.00 uur, aan deelname zijn geen kosten verbonden. Leerlingen kunnen zich aanmelden bij de mediatheek onderbouw: klik hier om het inschrijfformulier te downloaden.

Leerlingen uit leerjaar 4 en hoger kunnen voor een rustige studieplek vijf dagen per week na schooltijd terecht in de mediatheek bovenbouw.

Lyceo – HuiswerkBEGELEIDING

Op de OSB kunnen leerlingen van leerjaar 1 t/m 6 zich aanmelden voor huiswerkbegeleiding van Lyceo. Huiswerkbegeleiding van Lyceo staat voor begeleiding bij het schoolwerk én persoonlijke en positieve aandacht voor iedere leerling. Lyceo richt zich niet alleen op de lesstof, maar ook op de motivatie, zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van een leerling. Tijdens de huiswerkbegeleiding word je geholpen met plannen, kun je vragen stellen over de stof en controleren wij of je het leerwerk goed kent. Aan de begeleiding zijn kosten verbonden.

De huiswerkbegeleiding vindt plaats na lestijd op de OSB. Voor meer informatie en aanmelden kan je terecht bij Ingrid Bremmers. Zij is op school aanwezig op dinsdag, woensdag en vrijdag. Je kan ook mailen naar ingrid.bremmers@lyceo.nl of bellen naar 06-25682486.

Ondersteuning

Als blijkt dat er (tijdelijk) meer ondersteuning nodig is bij een leerling, kan de mentor advies vragen aan de zorgcoördinator. De zorgcoördinator werkt samen met tal van externe partners om zowel binnen als buiten school de beste ondersteuning te organiseren. Het vaste zorgadviesteam van de OSB bestaat uit: ouderkind-adviseurs, een jeugdarts, een schoolverpleegkundige, een begeleider passend onderwijs, een jongerenwerker en verschillende individuele jongerencoaches. Met elkaar kijken we welke ondersteuning nodig is en hoe we die kunnen realiseren. Dit schema is een greep uit ons aanbod.