De belangrijkste taak van de leerlingenraad is om de leerlingen van OSB te vertegenwoordigen. Dit kan van alles inhouden. Bijvoorbeeld signaleren dat er meer pauzeruimte moet komen, adviseren bij het ontwerp voor de muurschildering in de hal of meepraten over het aanbod in de kantine.

Op OSB hebben we een centrale leerlingenraad en verschillende deelschool-leerlingraden. De deelschoolleerlingenraad bestaat uit vertegenwoordigers van alle klassen van de deelschool. Je praat samen met een docent over de sfeer, de veiligheid en alles wat belangrijk is voor de deelschool.

In de centrale leerlingenraad zitten vertegenwoordigers van de verschillende deelschoolleerlingenraden. De centrale leerlingenraad wordt ondersteund door een docent, juf Joanna-Leah, en praat met de directeur over alle zaken, die leerlingen aangaan. De centrale leerlingenraad bepaalt het leerlingenstatuut.

Twee leerlingen uit de centrale leerlingenraad zitten ook in de medezeggenschapsraad.

Contact met de leerlingenraad
Als je contact wilt opnemen met de leerlingenraad, kun je dat doen via onderstaand e-mailadres.
Zet in je mail behalve je klacht, vraag of opmerking ook altijd je naam, klas en eventueel je telefoonnummer.

leerlingenraad@osbijlmer.nl