Vanwege een aflopende zittingstermijn van de voorzitter, zijn wij op zoek naar een nieuwe voorzitter voor onze Raad van Toezicht.
Kijk hier voor een profielschets

De Open Schoolgemeenschap Bijlmer is een zelfstandige school voor openbaar onderwijs met een Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht zijn: 

Henk Elffers (plaatsvervangend voorzitter)
Tamar Hagbi
Farid Lahri
Artie Ramsodit
Monique Volman

Voor contact met de Raad van Toezicht kunt u zich wenden tot Henk Elffers via het directiesecretariaat: p/a Gulden Kruis 5, 1103 BE Amsterdam; of secretariaat@osblijlmer.nl.