De Open Schoolgemeenschap Bijlmer is een zelfstandige school voor openbaar onderwijs met een Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht zijn: 

Carla Aalse (voorzitter)
Henk Elffers
Tamar Hagbi
Farid Lahri
Artie Ramsodit
Monique Volman


Voor contact met de Raad van Toezicht kunt u zich wenden tot Carla Aalse, via mail aan raadvantoezicht@osbijlmer.nl of per brief aan de voorzitter van de Raad van Toezicht, p/a Open Schoolgemeenschap Bijlmer, Gulden Kruis 5, 1103 BE Amsterdam.