De Open Schoolgemeenschap Bijlmer is een zelfstandige school voor openbaar onderwijs met een Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht zijn: 

Henk Elffers
Walter Groenen (voorzitter)
Tamar Hagbi
Farid Lahri
Artie Ramsodit
Monique Volman

Voor contact met de Raad van Toezicht kunt u zich wenden tot Walter Groenen,  p/a Gulden Kruis 5, 1103 BE Amsterdam.