Richting geven aan de OSB, meedenken met het schoolbeleid en weten wat er speelt. Een actieve rol in de medezeggenschapsraad levert jou én de school hartstikke veel op.  

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vertegenwoordigers van personeel, ouders en leerlingen. De MR overlegt ongeveer zes keer per jaar met de directie.  

De rechten van de MR: 

1. Het informatierecht 

Het schoolbestuur moet de medezeggenschapraad tijdig alle informatie geven die de raad nodig heeft om goed te functioneren. Zo dient de medezeggenschapsraad ieder jaar de begroting en een (financieel) jaarverslag te ontvangen. 

2. Adviesrecht 

Het schoolbestuur moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad mag bijvoorbeeld advies geven over een wijziging van het lesrooster. 

3. Instemmingsrecht 

Voor bepaalde besluiten van het schoolbestuur is instemming van de medezeggenschapsraad nodig. De oudergeleiding van de medezeggenschapsraad heeft bijvoorbeeld instemmingsrecht als het gaat om de hoogte van de ouderbijdrage, maar ook de pta’s. 

De medezeggenschapsraad vervult dus een belangrijke adviserende en controlerende functie binnen de school. 

De MR is te bereiken per email: mr@osbijlmer.nl

De Medezeggenschapsraad bestaat nu uit: 

Ouders 

Meraya Dayala
Nancy Doelwijt (voorzitter MR)
Lotte Elfrink
Ilse Godtschalk

Leerlingen 

Sophie van Daelen
Tanisha Rumi

Personeel 

Edwin van den Bosch
Özcan Boztepe (voorzitter PMR)
Peter van den Heuvel
Joost Ploeger
Lita van Rij
Martijn van Veen (OOP)