Inschrijven 8e groep

Serieus welkom

Kies jij voor de OSB? Dat vinden wij natuurlijk hartstikke leuk. We ontvangen je graag.

Misschien heb je vooraf nog vragen over onze school, dan kun je altijd even bellen met de deelschoolleiders in de onderbouw. Bel 020-6909050 en vraag naar Katja van der Wal, Ineke Groot of Esther Touw.

Ook vind je veel informatie in ons magazine en de schoolgids.

Aanmelden

In de aanmelding volgen wij de kernprocedure Amsterdam. Dit betekent dat u uw kind bij ons kunt aanmelden van 8 maart tot 19 maart 2021. Vanwege Corona zal de aanmelding digitaal plaatsvinden. Alle 8e groepers en hun ouders / verzorgers, woonachtig in Amsterdam of Diemen hebben een brief ontvangen, waarin wordt uitgelegd hoe dit werkt. U meldt zelf uw kind aan bij loggen in het ouderportaal van ELK, het Elektronisch Loket, via de mail, die u van uw basisschool heeft ontvangen. Daarna volgt u de aanwijzingen van het systeem. De basisschool kan u helpen bij het aanmelden. Voor hulp kunt u ook contact opnemen met de OSB via het vraagformulier of bellen naar 020-6909050.
Meer informatie kunt u vinden op https://www.elkadam.info. Ook als u technische problemen ondervindt bij het digitaal aanmelden, kunt u mailen naar servicedesk.ouders@elkadam.nl of bellen naar 020-8119944. Dit telefoonnummer is bereikbaar van 4 t/m 19 maart op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Op https://www.elkadam.info vindt u voortdurend geactualiseerde informatie.

Als de matching bekend is, sturen wij u een plaatsingsbrief en een formulier voor aanvullende informatie. Daar kunt u ook plaatsingswensen aangeven.

Inschrijven,
de benodigdheden

Aanmelden bij de OSB gaat via het Elektronisch Loket:

  • De leerkracht van groep 8 of intern begeleider stuurt u op uiterlijk 8 maart 2021 een e-mail van ELK, waarmee u de voorkeurslijst en de aanmelding kunnen realiseren. In de e-mail staan de persoonlijke inloggegevens, waarmee u toegang krijgt tot het ouderportaal en voor uw kind een account kunt aanmaken voor de Centrale Loting en Matching.
  • U kunt vervolgens in het systeem de gegevens controleren. Als de gegevens onjuist zijn, neemt u contact op met de leerkracht van groep 8 of de intern begeleider. 
  • U vult het aanmeldingsformulier in door de aanwijzingen van het systeem te volgen. U kunt op ieder gewenst moment stoppen en later weer verdergaan; ingevoerde keuzes blijven staan. Maar als u de lijst definitief gemaakt heeft, zijn er geen wijzigingen meer mogelijk.
  • Voor hulp kunt u bellen naar 020-6909050.

Leerlingen, woonachtig buiten Amsterdam of Diemen

8e Groepers, woonachtig buiten Amsterdam of Diemen zijn ook welkom bij ons op de OSB. U kunt een mail sturen naar helpdesk@elkamsterdam.nl. Vermeld het basisschooladvies en uw gegevens, dan zorgen zij voor de juiste voorkeurslijst en inlogcode om de aanmelding te regelen. U vult het aanmeldingsformulier in door de aanwijzingen van het systeem te volgen. U kunt op ieder gewenst moment stoppen en later weer verdergaan; ingevoerde keuzes blijven staan. Maar als u de lijst definitief gemaakt heeft, zijn er geen wijzigingen meer mogelijk.

Meer informatie kunt u vinden op https://www.elkadam.info.

Dubbeladvies

Vanwege Corona zullen leerkrachten van de basisscholen vaker een dubbeladvies geven. De OSB heeft brugklassen waar alle niveaus bij elkaar in de klas zitten. We hebben leerlingen met een enkel advies en dubbeladviezen van vmbo basis tot en met vwo. Voor elke leerling geldt dat hij/zij gedurende twee jaar zijn/haar meest passende niveau kan ontdekken. Kansrijk dus.

De Amsterdamse scholen hebben gezamenlijk besloten om het digitale aanmeldingsformulier te verruimen met extra opties rond het dubbeladvies.

• Leerlingen met een dubbeladvies kunnen per school aangeven of zij voorkeur hebben om op het laagste niveau, hoogste niveau of beide niveaus van hun dubbeladvies te worden geplaatst. Op de OSB is iedere leerling kansrijk. Daarom hebben we dit niet afzonderlijk opgenomen in de invulhulp. U kunt gewoon het dubbeladvies op de lijst invullen. Als de matching bekend is, sturen wij u een plaatsingsbrief en een formulier voor aanvullende informatie. Daar kunt u ook plaatsingswensen aangeven, zoals het starten op het hoogste advies.

• Dit kan alleen als de twee onderwijsniveaus die in het advies genoemd worden op een school aanwezig zijn. Bij de OSB is dit altijd zo.

• Scholen kunnen geen garantie geven op plaatsing op het hoogste niveau. Bij de OSB hebben wij de laatste jaren alle leerlingen met een vmbo-t, havo en/of vwo advies kunnen plaatsen. Voor vmbo-basis en/of kader hebben wij moeten loten.

Hardheidsclausule

De volledige digitalisering van het aanmeldingsproces heeft eveneens consequenties voor de procedure rond de hardheidsclausule.

• Als u een beroep wilt doen op de hardheidsclausule en uw zoon of dochter bij de OSB aanmelden, moet u zich vóór 19 maart met dit verzoek melden bij de OSB. Wij nemen contact met u op en onderzoeken of wij gehoor kunnen geven aan de reden, waarvoor u zich op de hardheidsclausule beroept. Bij een positief besluit kunt u bij het invullen van het aanmeldingsformulier bij de school van eerste voorkeur aangeven, de OSB of u gebruikmaakt van de hardheidsclausule.

• U ontvangt via ELK een e-mail als de hardheidsclausule is toegepast.

• Ook als de hardheidsclausule is toegepast, moet u nog steeds een volledige voorkeurslijst invullen. Reden is dat het niet mogelijk is om bij de digitale aanmelding een kortere lijst in te dienen. Uiteraard heeft dit geen consequenties voor de toepassing van de hardheidsclausule.