Inschrijven 8e groep

Kies jij voor de OSB? Dat vinden wij natuurlijk hartstikke leuk. We ontvangen je graag.

Misschien heb je vooraf nog vragen over onze school, dan kun je altijd even bellen met de deelschoolleiders in de onderbouw. Bel 020-6909050 en vraag naar Katja van der Wal, Ineke Groot.

Ook vind je veel informatie in ons magazine en de schoolgids.

Aanmelden

In de aanmelding volgen wij de kernprocedure Amsterdam. 

Vooraanmelding Basis en Basis/Kader
Ouders van leerlingen met een basis of basis/kader-advies leveren het ‘aanmeldformulier VO’ in bij de receptie van OSB. Dit kan op onderstaande tijden. 

 • Maandag 6 februari 15.00 - 16.30 uur
 • Dinsdag 7 februari 16.30 - 18.00 uur
 • Woensdag 8 februari 15.00 - 16.30 uur
 • Donderdag 9 februari 16.30 - 18.00 uur
 • Vrijdag 10 februari 15.00 - 16.30 uur
 • Maandag 13 februari 08.30 – 16.30 uur

Let op: Ouders van leerlingen met een basis of basis/kader-advies melden zich óók aan in de reguliere aanmeldperiode tussen 6 en 16 maart (zie hieronder).

Aanmelding alle niveaus
Ouders melden hun kinderen online aan via het ELK portal. Dit geldt voor alle niveaus incl. basis en basis/kader.

Ouders mogen, op onderstaande dagen en tijden, ook op OSB langskomen voor het regelen van de aanmelding. Ouders nemen hiervoor het ELK aanmeldingsformulier van de basisschool mee en een pasfoto.

 • Dinsdag 7 maart 16.00 - 19.00 uur
 • Donderdag 9 maart 16.00 - 19.00 uur
 • Maandag 13 maart 16.00 - 19.00 uur
 • Woensdag 15 maart 16.00 - 19.00 uur

Leerlingen, woonachtig buiten Amsterdam of Diemen

8e Groepers, woonachtig buiten Amsterdam of Diemen zijn ook welkom bij ons op de OSB. U kunt een mail sturen naar helpdesk@elkamsterdam.nl. Vermeld het basisschooladvies en uw gegevens, dan zorgen zij voor de juiste voorkeurslijst en inlogcode om de aanmelding te regelen.


Meer informatie kunt u vinden op https://www.elkadam.info.

Dubbeladvies

Leerkrachten van de basisscholen kunnen uw kind een dubbeladvies geven. De OSB heeft brugklassen waar alle niveaus bij elkaar in de klas zitten. We hebben leerlingen met een enkel advies en dubbeladviezen van vmbo basis tot en met vwo. Voor elke leerling geldt dat hij/zij gedurende twee jaar zijn/haar meest passende niveau kan ontdekken. 

 • Leerlingen met een dubbeladvies kunnen per school aangeven of zij voorkeur hebben om op het laagste niveau, hoogste niveau of beide niveaus van hun dubbeladvies te worden geplaatst. Op de OSB is iedere leerling kansrijk en plaatsen we zoveel mogelijk op het hoogste advies. Als de matching bekend is, sturen wij u een plaatsingsbrief. Via het digitaal formulier voor aanvullende informatie kunt u ook plaatsingswensen aangeven.
 • Leerlingen met een dubbeladvies kunnen zich alleen plaatsen op die school, die beide niveaus aanbiedt. Bij de OSB is dit altijd zo vanaf vmbo-b tot en met vwo.

Hardheidsclausule

 • Als u een beroep wilt doen op de hardheidsclausule en uw zoon of dochter bij de OSB aanmelden, moet u zich vóór 16 maart 2023, 11.00 uur met dit verzoek melden bij de OSB. Wij nemen contact met u op en onderzoeken of wij gehoor kunnen geven aan de reden, waarvoor u zich op de hardheidsclausule beroept. Bij een positief besluit kunt u bij het invullen van het aanmeldingsformulier bij de school van eerste voorkeur aangeven, de OSB of u gebruikmaakt van de hardheidsclausule.
 • U ontvangt via ELK een e-mail als de hardheidsclausule is toegepast.