Jongerenrechtbank 

Onze school heeft als één van de eerste scholen in Nederland een jongerenrechtbank. Speciaal opgeleide leerlingen van de school, spreken recht over strafbare gevallen en conflicten die zich op school hebben voorgedaan. 

De jongerenrechtbank is een initiatief van Stichting Jongerenrechtbanken Nederland, en wordt in samenwerking met de betrokken scholen, rechtbank, openbaar ministerie en politie georganiseerd. 

Voor de behandeling van zo’n zaak is het belangrijkste uitgangspunt dat de betrokken leerling zelf verantwoordelijkheid wil nemen voor wat hij of zij heeft gedaan. Samen met de ouders kiest de betrokkene ervoor dat de zaak ter beoordeling wordt voorgelegd aan de jongerenrechtbank. Niet de schoolleiding, maar de jongerenrechtbank krijgt dan als eerste de bevoegdheid om een maatregel op te leggen.  

Het doel van de behandeling door de jongerenrechtbank is om samen met alle direct betrokkenen een goede uitkomst te vinden, die gericht is op herstel van wat is misgegaan. Oplossen in plaats van (alleen) straffen. Op die manier wordt gekeken naar wat nodig en redelijk is om na de gebeurtenis op onze school weer samen met elkaar verder te kunnen. 

In de jongerenrechtbank zitten leerlingen van onze school, die zijn getraind door professionals zoals politiemensen, advocaten, rechters, officieren van justitie en mediators. Elk jaar wordt hiervoor een nieuwe groep leerlingen op basis van vrijwilligheid opgeleid en officieel beëdigd door een rechter in de rechtbank Amsterdam. Uiteraard moeten de ouders het eens zijn met de deelname van hun kind aan dit project. 

Voor meer informatie over jongerenrechtbanken zie: www.jongerenrechtbanken.nl 

Mini-mediators 

Naast de Jongerenrechtbank zijn er een aantal leerlingen opgeleid tot mini-mediator. Mediation is het gezamenlijk oplossen van een conflict met behulp van een neutrale conflictbemiddelaar, de mediator. Vrijwel elk conflict heeft een oplossing die voor de betrokken partijen aanvaardbaar is. Alleen, vaak wordt die oplossing zelf niet gevonden, omdat ieder z’n eigen standpunt houdt. De mini-mediator helpt daarbij.   

Het doel: 

1. De leerlingen actief betrekken bij het werken aan een veilig klimaat op school. 

2. Zorgen dat gepeste leerlingen door mediation beter gehoord en begrepen worden. 

3. Leerlingen laten inzien dat de school ook van hen is, en ze zelf kunnen kiezen hoe ze omgaan met conflicten/ruzies. De kans is groot dat er minder ruzies ontstaan.