Kerstactie 2023 voor de Voedselbank Zuidoost

De jaarlijkse OSB voedselbank kerstactie staat weer voor de deur. De periode voor kerst is een tijd: “waarin de mensen meer tot elkaar toetreden, waarin we mens willen zijn voor een ander en de ander als zodanig ook zien. Met deze gedachte startte oud-collega Werner de Haan ooit deze inmiddels traditionele OSB voedselbankactie. Het verdelingsvraagstuk, de ongelijkheid, het gaat ook ons zeer aan het hart. Deze actie maakt het mogelijk hierover met onze leerlingen in gesprek te gaan.

Wij willen de voedselbank ook graag ondersteunen. Dit jaar is de noodzaak niet minder dan andere jaren. Steeds meer gezinnen/gezinshuishoudingen zitten in de (financiële) problemen. Vandaar dat wij onze leerlingen, ouder(s)/verzorgende(n) en medewerkers vragen ook dit jaar ruimhartig te schenken.

Het gaat in eerste instantie om basisbehoeftes: levensmiddelen zoals rijst, brood, suiker, meel en conserven, maar ookgoederen zoals zeep, tandpasta, chocolade en dergelijke zijn zeer welkom.

Extra welkom zijn groente en fruit in blik of pak. Dit zijn immers de gezondere varianten van lang houdbare producten. Maar ook andere giften in goede staat zijn zeer welkom.

De giften die we inzamelen leveren een noodzakelijke bijdrage aan de Voedselbank. De Voedselbank is dan ook enorm blij met de jaarlijkse OSB actie.

Vanaf dinsdag 12 december staan er in de lokalen en/of in de deelschoolkamers speciale kratten ten behoeve van de voedselbank. De meegebrachte levensmiddelen en andere goederen kunnen dan ingeleverd worden. Dit kan tot donderdagmiddag 21 december, de volgende ochtend haalt de Voedselbank de kratten weer op.

Wij hopen dat u deze actie ondersteunt. Elke bijdrage (hoe klein ook) is zeer welkom. U kunt uw bijdragen aan uw kinderen meegeven. Onze doelstelling is een enorme stapel kratten met goed bruikbare levensmiddelen mee te kunnen geven aan de Voedselbank.

Met dank alvast voor uw bijdrage, wensen wij u:

Prettige Kerstdagen en een gezond en gelukkig 2024 !

Peter van Rossum, Leong Chang en Eyra Krijnen, mede namens medewerkers van de OSB

november 28, 2023