Wanneer ouders of een leerling klachten hebben over de gang van zaken op school, kunnen ze daar in eerste plaats het beste voor terecht bij de mentor. Als dit door omstandigheden niet mogelijk is, kan een klacht altijd worden besproken met de deelschoolleiding. Mocht dit geen oplossing bieden dan kunnen ouders of leerling contact opnemen  met de directie via het directiesecretariaat.

Wanneer u vindt dat de klacht niet voldoende is afgehandeld, dan kunt u terecht bij de externe klachtencommissie van OSB. U kunt de klachtenprocedure opvragen bij het directiesecretariaat.