Lena Schalkwijk

Voor het kiezen van een middelbare school ben ik gaan kijken of de school drama en muziek aanbiedt. Ik zit op de Telekids Muscial school. Ik doe daar het hoogste niveau. Elke zaterdag heb ik 3 uur les, twee keer anderhalf uur zang, spel of dans. In eerste instantie ben ik gaan kijken op het IVKO. Ik vond de lokalen en de sfeer op het IVKO niet fijn. OSD leek mij ook een leuke school. Ik ben ontzettend blij dat ik gekozen heb voor de OSB. Het is een heel leuke en gezellige school. Ik vind het heel fijn dat er zoveel verschillende culturen in de klas zitten. Je leert veel van elkaar. Ik had al veel positiefs over de OSB gehoord. Ik heb een gezellige klas. Het lijkt of wij elkaar al heel lang kennen. Elke les beginnen met de kring vind ik wel wat veel. Het is wel zo dat in de kring iedereen beter naar elkaar luistert. Ik ben door de klas gekozen als klassenvertegenwoordigster. Eén keer per maand heb ik overleg met andere klassenvertegenwoordigers samen met een deelschoolleider en een docent. Wij bespreken dan dingen die de onderbouw leerlingen aan gaan. Zo hebben wij met elkaar besproken dat voor de 2e klassers tijdens de pauzes de theaterzaal open is. De onderbouw kantine is alleen voor de 1e klassers. Als klassenvertegenwoordigster denk je mee met het organiseren van de onderbouwschoolfeesten. Na school probeer ik mijn rust te pakken. Ik kick box één keer per week om vooral mijn conditie op te bouwen.

november 19, 2019