Onderwijsresultaten OSB 2022

Elk jaar publiceert de Inspectie van het Onderwijs de onderwijsresultaten van alle scholen in Nederland en dus ook van de OSB. Elke school wordt beoordeeld op vier indicatoren over de afgelopen 3 schooljaren:

  • Onderwijspositie t.o.v. advies PO: de positie van de leerlingen in leerjaar 3 vergeleken met het niveau dat van de leerling mag worden verwacht op basis van het basisschooladvies. Op de OSB stromen meer leerlingen op naar een hoger niveau, dan dat er leerlingen afstromen naar een lager niveau.
  • Onderbouwsnelheid: het percentage leerlingen dat onvertraagd overgaat van leerjaar 1 naar leerjaar 2 en van leerjaar 2 naar leerjaar 3. Veel leerlingen gaan op de OSB onvertraagd door de onderbouw. Wij hechten belang aan ‘blijven bewegen’ in plaats van ‘blijven zitten’ en doen dat door de passende stroom te zoeken voor de leerling.
  • Bovenbouwsucces: het percentage leerlingen dat onvertraagd de bovenbouw doorloopt.
  • Examencijfers: de behaalde cijfers op het centraal examen. Deze zijn dit jaar niet gepubliceerd vanwege de aanpassingen in de examens als gevolg van de corona-pandemie.

De OSB scoort op alle gepubliceerde onderdelen boven de gestelde normen van de Inspectie. Wij zijn trots op de resultaten van onze school.

maart 7, 2022