Leerlingen ontwikkelen zich het beste als hun ouders en docenten elkaar een beetje kennen en ongeveer hetzelfde denken over wat opvoeden inhoudt. Net als leerlingen hebben ouders persoonlijk contact met de mentor op ouderavonden en tijdens oudergesprekken. Er zijn verschillende mogelijkheden om te participeren.

Thema ouderavonden 

Eén keer per jaar is er een ouderavond over verschillende onderwerpen, zoals ‘praten met pubers’, ‘het puberbrein’ en ‘sociale media’. Deze eerstvolgende ouderavond vindt plaats op… [als gevolg van Corona is besloten voorlopig geen activiteiten te organiseren]  

Meehelpen op open dagen 

Een belangrijke taak van ouders is om ouders van nieuwe leerlingen te informeren op open dagen en avonden. Niemand weet natuurlijk beter hoe het er op OSB aan toegaat dan zij.

Oudercafé 

Twee keer per jaar organiseert het ouderplatform een oudercafé. Een moment om op een ontspannen manier te spreken over onderwerpen en zaken die ouders en leerlingen bezighouden.  De data voor 2020-2021 zijn: … [als gevolg van Corona is besloten voorlopig geen activiteiten te organiseren]  

Ouderplatform 

Zes keer per jaar overlegt het ouderplatform op een informele manier met de directie over het reilen en zeilen van de school. Het ouderplatform organiseert de ouderavond en de oudercafé’s. Dit bestaat uit ouders van leerlingen uit de verschillende deelscholen en leerjaren.  

Deze overleggen zijn openbaar, dus iedereen kan een overleg bijwonen. Zij hebben plaats om de 6-8 weken, en altijd op een dinsdag tussen 18:00 en 20:00. Interesse? Laat het ons per mail even weten. Dan informeren wij over het eerstvolgende overleg. 

Wil je meer weten? Of meedoen aan het ouderplatform? Mail dan: ouderplatform@osbijlmer.nl 

Het ouderplatform bestaat momenteel uit:

  • Cherida Adamah
  • Leila Azzam
  • Peggy Lew (secretaris)