Leerlingen ontwikkelen zich het beste als hun ouders en docenten elkaar een beetje kennen en ongeveer hetzelfde denken over wat opvoeden inhoudt. Net als leerlingen hebben ouders persoonlijk contact met de mentor op ouderavonden en tijdens oudergesprekken. Er zijn verschillende mogelijkheden om te participeren.

Thema ouderavonden 

Eén keer per jaar is er een ouderavond over verschillende onderwerpen, zoals ‘praten met pubers’, ‘het puberbrein’ en ‘sociale media’. Deze eerstvolgende ouderavond vindt plaats op… [als gevolg van Corona is besloten voorlopig geen activiteiten te organiseren]  

Meehelpen op open dagen 

Een belangrijke taak van ouders is om ouders van nieuwe leerlingen te informeren op open dagen en avonden. Niemand weet natuurlijk beter hoe het er op OSB aan toegaat dan zij.