Inschrijven voor klas 2 t/m 6

19-7-2023: Let op! De aanmelding voor leerjaar 3 vmbo-tl en 3 & 4 vmbo-basis en vmbo-kader is gesloten, er is geen plek meer.

Heeft u interesse voor een overstap per 1 augustus 2023 voor leerjaar 2 en hoger, dan kunt u dit vanaf 1 april 2023 kenbaar maken door onderstaande formulieren op te sturen of af te geven bij de leerlingenadministratie van OSB:

  • het informatieformulier van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer (download hier)
  • het schoolwisselaarsformulier (ingevuld door de school van herkomst)
  • onderwijsontwikkelingsperspectief en/of handelingsplan van uw kind
  • kopie cijferlijst schooljaar 2022/2023
  • verzuimoverzicht schooljaar 2022/2023

U wordt uitgenodigd voor een oriëntatiegesprek op het moment dat:

  • wij plek hebben in het leerjaar/niveau waarvoor is aangemeld, en
  • wij alle bovengenoemde formulieren volledig ingevuld hebben ontvangen, en
  • wij op basis van de aangeleverde informatie verwachten aan de ondersteuningsvraag van de leerling te kunnen voldoen.

Er zal uitgebreid worden onderzocht of een overstap zinvol is en kans van slagen heeft. Natuurlijk wordt bij deze schoolwisseling ook contact opgenomen met de school van herkomst. Vervolgens zal worden besloten of uw kind op onze school geplaatst kan worden.

Wij adviseren u dringend om ook op andere scholen te oriënteren. Ieder jaar weer hebben wij (veel) meer aanmeldingen zij-instroom, dan dat wij plaatsen beschikbaar hebben.

U kunt bovengenoemde formulieren verzenden aan:

instroom@osbijlmer.nl

of

Open Schoolgemeenschap Bijlmer

T.a.v. Leerlingadministratie

Gulden Kruis 5 1103 BE Amsterdam Zuidoost