Inschrijven

Zit je nu op een andere school in het tweede of hogere leerjaar en heb je interesse om over te stappen naar de OSB? Mail onderstaande formulieren, ingevuld naar: info@osbijlmer.nl.

Of stuur ze op naar Open Schoolgemeenschap Bijlmer, t.a.v. Leerlingadministratie. Gulden Kruis 5, 1103 BE Amsterdam. De formulieren kun je ook afgeven bij de leerlingenadministratie op school.

  • het informatieformulier van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer
  • het schoolwisselaarsformulier , ingevuld door de school van herkomst
  • onderwijsontwikkelingsperspectief en/of handelingsplan van uw kind
  • kopie cijferlijst schooljaar 2019/2020
  • verzuimoverzicht schooljaar 2019/2020

Er volgt een oriëntatiegesprek, als er voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • De OSB heeft plaats in het leerjaar/niveau waarvoor is aangemeld;
  • Alle bovengenoemde formulieren zijn volledig ingevuld ontvangen;
  • Op basis van de aangeleverde informatie verwachten we aan de ondersteuningsvraag van de leerling te kunnen voldoen.

Wij adviseren dringend om ook op andere scholen te oriënteren. Ieder jaar weer hebben wij (veel) meer aanmeldingen zij-instroom, dan dat wij plaatsen beschikbaar hebben.