Schooljaar 2021-2022

28 oktober t/m 3 november 2021Toetsweek 1, 3 vmbo; SE week, 4 vmbo; 4/5 havo; 5/6 vwo
19 november 2021Herkansing SE 2, 4 vmbo
13 t/m 19 januari 2022Toetsweek 2, 3 vmbo; SE week, 4 vmbo; 4/5 havo; 4/5/6 vwo
3 t/m 9 februari 2022Toetsweek 3 havo/vwo
4 februari 2022Herkansing SE 3, 4 vmbo
14 maart 2022Start CPE Beeldend 4 vmbo-tl
21 t/m 25 maart 2022Toetsweek 3, 3 vmbo; SE week, 4 vmbo; 5 havo; 6 vwo
4 april 2022Mogelijke start voor digitale examens 4 vmbo-bk
4 t/m 8 april 2022SE herkansingen, 5 havo; 6 vwo
4 april t/m 8 juli 2022Afname periode CSPE, 4 vmbo basis en kader (incl herkansing)
8 april 2022Herkansing SE 4, 4 vmbo
12 t/m 25 mei 2022Afname periode CE tijdvak 1, 4 vmbo-tl; 5 havo; 6 vwo
19 t/m 25 mei 2022SE week, 4 havo; 4/5 vwo; toetsweek 3 havo/vwo
13 t/m 15 juni 2022SE herkansingen, 4 havo; 4/5 vwo
13 t/m 17 juni 2022Toetsweek 4, 3 vmbo
20 t/m 24 juni 2022Afname periode CE tijdvak 2

Programma van toetsing en afsluiting

Alle PTA staan per vak in Magister onder ELO > Studiewijzers.
Het examenreglement staat onder de inleiding.

Zowel leerling als ouders/ verzorgers hebben middels een eigen wachtwoord toegang tot Magister.

Wie nog extra informatie wil over de Centrale Examens kan daarvoor examenblad.nl raadplegen. Hierin worden alle officiële regelingen, alsmede de examenstof voor alle vakken gepubliceerd..
Op deze website staan ook oude examens en uitwerkingen waarmee kan worden geoefend.
Voor de eindexamenkandidaten is er de website mijneindexamen.nl.