Schooljaar 2022-2023

3 t/m 9 november 2022SE1/4/7 4hv5hv6v + SE2 4bkt + toetsweek 1 3bkt
14 november 2022Inhaal toetsweek 1 3bkt + inhaal SE2 4bkt
24 november 2022Herkansing SE2 4bkt
16 t/m 20 januari 2023SE3 4bkt + toetsweek 2 3bkt
18 t/m 24 januari 2023SE2/5/8 4hv5hv6v
25 januari 2023Inhaal toetsweek 2 3bkt + inhaal SE3 4bkt
30 januari 2023Herkansing SE3 4bkt
22 februari 2023Inleveren pws 5h6v
23 februari 2023Inleveren poster pws 5h6v
24 februari 2023Posterpresentatie pws 5h6v
13 maart 2023Start CPE beeldend 4t
15 t/m 21 maart 2023SE6/9 5h6v + SE4 4bkt + toetsweek 3 3bkt
24 maart 2023Inhaal SE4 4bkt + inhaal toetsweek 3 3bkt
31 maart 2023Herkansing SE4 4bkt
3 t/m 14 april 2023CSPE 4bk
11 t/m 13 april 2023Inhalen/herkansen 5h6v
19 april 2023Tekenen cijferlijsten 4bkt5h6v
10 t/m 30 mei 2023CE tv1 4bkt5h6v + SE6 5v
5 t/m 9 juni 2023SE3/SE6 4hv
7 juni 2023Bekendmaking normering CSPE 4bk
14 juni 2023Bekendmaking normering tv 1 4bkt5h6v
19 t/m 30 juni 2023CE tv2 4bkt5h6v + toetsweek 4 3bkt
26 t/m 29 juni 2023Inhaal/herkansen 4hv5v
27 juni 2023Inhaal toetsweek 4 3bkt
6 juli 2023Bekendmaking normering tijdvak 2 4bkt5h6v

Programma van toetsing en afsluiting

Alle PTA en het examenreglement staan per studie en cohort in SharePoint


Wie nog extra informatie wil over de Centrale Examens kan daarvoor examenblad.nl raadplegen. Hierin worden alle officiële regelingen, alsmede de examenstof voor alle vakken gepubliceerd..
Op deze website staan ook oude examens en uitwerkingen waarmee kan worden geoefend.
Voor de eindexamenkandidaten is er de website mijneindexamen.nl.