Schooljaar 2020-2021

22 t/m 28 oktober 2020Toetsweek 1, 3 vmbo
22 t/m 28 oktober 2020SE week, 4 vmbo; 4/5 havo; 5/6 vwo
11 november 2020Herkansing SE 2, 4 vmbo
7 t/m 13 januari 2021Toetsweek 2, 3 vmbo
7 t/m 13 januari 2021SE week, 4 vmbo; 4/5 havo; 4/5/6 vwo
18 t/m 22 januari 2021Toetsweek 3 havo/vwo
27 januari 2021Herkansing SE 3, 4 vmbo
15 t/m 19 maart 2021Toetsweek 3, 3 vmbo
15 t/m 19 maart 2021SE week, 4 vmbo; 5 havo; 6 vwo
6 april 2021Herkansing SE 4, 4 vmbo
6 t/m 8 april 2021SE herkansingen, 5 havo; 6 vwo
6 t/m 21 april 2021Afname periode CSPE, 4 vmbo basis en kader
17 mei t/m 1 juni 2021Afname periode CE tijdvak 1, 4 vmbo; 5 havo; 6 vwo
25 t/m 28 mei 2021SE week, 4 havo; 4/5 vwo
14 t/m 16 juni 2021Toetsweek 4, 3 vmbo
14 t/m 16 juni 2021SE herkansingen, 4 havo; 4/5 vwo
21 t/m 24 juni 2021Afname periode CE tijdvak 2

Programma van toetsing en afsluiting

Alle PTA staan per vak in Magister onder ELO > Studiewijzers.
Het examenreglement staat onder de inleiding.

Zowel leerling als ouders/ verzorgers hebben middels een eigen wachtwoord toegang tot Magister.

Wie nog extra informatie wil over de Centrale Examens kan daarvoor examenblad.nl raadplegen. Hierin worden alle officiële regelingen, alsmede de examenstof voor alle vakken gepubliceerd..
Op deze website staan ook oude examens en uitwerkingen waarmee kan worden geoefend.
Voor de eindexamenkandidaten is er de website mijneindexamen.nl.