Al 50 jaar lang begeleiden wij leerlingen naar een zelfstandige, zelfbewuste en ruimdenkende toekomst. OSB is opgericht met als ideaal: een open school, met kansen voor iedereen. We ontwikkelden onze eigen werkwijze die toen, en nu nog steeds, vooruitstrevend is. We zien de school als mini-maatschappij, waarbij we sociale, jongen mensen opleiden die samenwerken met verschillende culturen, zelfstandig problemen oplossen, respect hebben voor andermans sterke punten en begrip opbrengen voor andermans zwakten. Onze manier van lesgeven en leerlingbegeleiding wordt door de onderwijsinspectie vaak als voorbeeld gebruikt.

Vooruitstrevende onderwijsvisie

Natuurlijk is kennis belangrijk. De basisvakken moet je goed onder de knie hebben, om klaar te zijn voor je vervolgopleiding. Maar daarnaast geloven wij er in dat ‘wie je wordt’ net zo belangrijk is. Daarom is er veel ruimte voor deze drie onderwerpen:

  1. Samenwerken met verschillende leerlingen, niveaus en culturen. Net zoals in de samenleving.
  2. Onderzoeken wat je écht leuk vindt, waar je talenten liggen.
  3. Aandacht en een bijzondere manier van onderwijs