De eerste twee schooljaren zit je met havo- en vwo-leerlingen in de klas. In het tweede jaar kies je, in overleg met je mentor, voor de theoretische leerweg (tl) of de beroepsgerichte leerweg (bk).

We vinden het belangrijk om onze leerlingen voor te bereiden op vervolgonderwijs en de praktijk, dus daar besteden we veel aandacht aan. Ook begeleiden we de leerling met loopbaanoriëntatie en beroepskeuze. We maken veel leuke uitjes, en verbinden de theorie met de praktijk. We gaan bijvoorbeeld naar verschillende musea en de Tweede Kamer, of we doen projecten in de wijk.

VMBO-TL

Leerlingen die kiezen voor de theoretische leerweg (tl) doen eindexamen in zes of zeven vakken. Twee van die vakken komen uit de profielen Techniek, Economie of Zorg en Welzijn. Naast Nederlands en Engels en de profielvakken, kunnen de overige vier vakken vrij gekozen worden. Aan het eind van de derde klas kiezen de leerlingen het definitieve vakkenpakket, met zes of zeven examenvakken.

Je kunt kiezen voor de leerroute kunst (binnen het profiel Economie) of sport (binnen het profiel Zorg en Welzijn).

VMBO-basis/kader

In de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg speelt de praktijk een belangrijke rol.

Leerlingen krijgen een combinatie van theoretische en beroepsvoorbereidende lessen. De theoretische vakken bestaan uit een gemeenschappelijk deel (Nederlands, Engels, bewegingsonderwijs, maatschappijleer en kunst) en daarnaast twee specifieke vakken afhankelijk van het profiel, namelijk:
– Economie en wiskunde of Duits bij het beroepsvoorbereidende vak Economie en ondernemen
– Biologie en wiskunde of aardrijkskunde bij het beroepsvoorbereidende vak Zorg en Welzijn
– Wiskunde en natuurkunde bij het beroepsvoorbereidende vak Produceren, Installeren en Energie (Techniek)

Ik wil graag naar de sportklas, daar heb ik vmbo-t voor nodig. Ik doe mijn best om op te stromen.

Olav Ewoldt

In groep 7 wist ik al dat ik naar de OSB wilde.

Gijs van Daalen

Ik ben met vmbo-t/havo binnengekomen. Ik deed al snel de toetsen op havo niveau, wat heel goed ging. Daarna mocht ik door naar vwo niveau.

Mya Gefferie