Antwoorden op vragen over OSB Amsterdam…

voor 8e groepers en hun ouders

Tijdens het zoeken naar een middelbare school heb je vast allerlei vragen.
Veel vragen willen we hier al beantwoorden, zodat je een nog betere keuze kunt maken.

9 redenen om te kiezen voor OSB:

 1. We zijn trots op onze leerlingen. Ex-leerlingen vervullen prachtige beroepen en zijn vaak wereldwijd actief. IMAGINE zeggen we, want alles begint met een droom. Een school die perspectief biedt en de leerlingen begeleidt om hun doelen te bereiken: ‘Als je iets wil, dan kan het’. We hebben veel profvoetballers, maar ook acteurs, schrijvers, tv-presentatoren, ondernemers en toppers in het bedrijfsleven.
 2. Wij weten als geen ander dat je breed moet oriënteren om de juiste vervolgopleiding of beroep te kiezen. Daar hebben we alle ruimte voor. Daarom heb je met OSB een voorsprong in de wereld van morgen. Je maakt kennis met uitdagende en succesvolle beroepen in de regio en ook ver daarbuiten; met boeiende stages bij innovatieve bedrijven en instellingen in Zuidoost (bijv. AMC, Arena, ABN AMRO en kleine ondernemers) en inspirerende studiereizen.
 3. Met veel aandacht voor wie je bent, hoe we met elkaar omgaan, (digitale) vaardigheden, en praktische voorbereiding op je toekomst. Wij zijn de enige school met een financieel loket ‘money talks’ voor bijvoorbeeld vragen over je bijbaan, of wat er verandert als je 18 wordt.
 4. Wij geven je twee jaar langer de kans om uit te zoeken welk niveau bij jou past, zodat je kunt opstromen zonder jouw klas of de school te verlaten. In onze brugklassen zitten alle niveaus bij elkaar, net als in de echte maatschappij.
 5. Wij zijn een school voor leerlingen, die mee willen doen. Die mee willen bepalen hoe de school eruit ziet, hoe de lessen eruit zien. Die durven de docenten van feedback te voorzien en ook de directeur.
 6. Ons accent ligt op veelzijdigheid, creativiteit en ondernemerschap van leerlingen.
 7. We worden gewaardeerd vanwege sportmogelijkheden, cultuur en muziek, ook na school. Bij ons krijg je kookles en wat denk je van ons creatorslab of onze brassband?
 8. Waar we bijzonder trots op zijn is dat leerlingen zich veilig voelen op school en de sfeer huiselijk en intiem vinden. We krijgen een 9.1 voor veiligheid. Het interieur krijgt een facelift. De leerlingen bepalen met ons hoe de hal eruit ziet.
 9. Elk jaar plaatsen we meer dan vijftig leerlingen van een andere vo-school in leerjaar 2 of later, die spijt hebben van hun keuze of het daar niet gered hebben. Al deze leerlingen zeggen; was ik maar meteen bij OSB begonnen.

Hoe onderscheidt OSB zich van andere scholen?

 • Elke leerling wordt gezien, we hebben mentoren met veel aandacht voor jou. De mentor blijft bij je in klas 1 én 2. Hier ben je geen cijfer met een enkele tiende achter de komma. De mentor kijkt met jou hoe jij het beste leert.
 • Ouders zijn belangrijk: de mentor spreekt de ouders regelmatig persoonlijk in een oudergesprek en in ouderavonden van de klas of deelschool.
 • Onze oudergesprekken zijn vrij uniek. Bij ons ben je er als leerling bij, voer jij het gesprek en hebben we gesprekken van 30 minuten, terwijl je op andere scholen soms met een kookwekker binnen 10 minuten wordt weggestuurd.
 • We richten ons op een ontwikkeling tussen hoofd, hart en handen, door een breed aanbod van cognitieve, creatieve, sportieve en praktische vakken. Niet alleen leren voor het diploma, juist ook waar je talent ligt, hoe je met anderen omgaat en wat de wereld je te bieden heeft.
 • OSB kent een eigen werkwijze: kring - werkfase - kring. In de kring spreken docent en leerlingen samen over de stof, het huiswerk en zaken die de actualiteit of de klas betreffen. In de werkfase werken leerlingen (samen) op het eigen niveau. Werkvormen zijn door ons ontwikkeld en doorontwikkeld waar wij al tientallen jaren ervaring mee hebben. Doordat we met de kring werken, leren leerlingen zich goed uit te drukken, met zelfvertrouwen en naar elkaar te luisteren. Dat krijgen we ook terug van vervolgopleidingen.
 • In de onderbouw zitten leerlingen van alle niveaus bij elkaar. Na klas twee bepaal je jouw niveau. Zo heb je langer de tijd om te laten zien wat je kunt. Leerlingen leren samen en van elkaar met al hun verschillen: cognitief, qua leerstijl en talent. Juist ook vwo’ers geven aan veel te hebben aan het samen leren. Na de onderbouw blijven vriendschappen in stand, ook als leerlingen naar verschillende niveaus gaan.
 • We hebben veel aandacht voor sport, beeldende kunst en cultuur, een eigen leerorkest, brassband, theatergroep, een creatorslab en een interessant naschools programma, zoals koken, kickboksen, cheerleading of een extra taal.

Wat is het voordeel van een brede brugklas?

Leerlingen zitten in een groep met alle niveaus. Je leert samenwerken met leerlingen met andere niveaus en achtergronden. Je leert talent herkennen, leert je onderscheiden en leert dus ook waar je zelf echt goed in bent. De samenleving zit immers ook zo in elkaar. We krijgen terug van oud-leerlingen dat zij daar hun voordeel mee doen. Zij zijn wereldwijs.
Je krijgt bij ons langer de tijd (twee jaar) om te ontdekken welk niveau het beste bij je past. Ook kun je sneller een ander niveau uitproberen.
Ruim 40% van onze leerlingen zit in het derde jaar op een hoger niveau dan het basisschooladvies.

Waarom is een brede brugklas goed voor een havo/vwo-leerling?

Iedereen krijgt les op zijn eigen niveau en wordt daarop beoordeeld, ook in de brede brugklas. Op het cognitieve niveau en op onderzoeksvaardigheden worden havisten en vwo’ers uitgedaagd. Tijdens de les, zoals bijvoorbeeld met brononderzoek naar straatnamen of proeven in de bèta-vakken, maar ook buiten school zoals debatwedstrijden of lessen latijn. Ons Cambridge Qualifications geeft toegang tot buitenlandse universiteiten.

Vwo’ers bij ons leren dat fouten maken mag. Met alleen vwo’ers in je klas vinden leerlingen het moeilijker een vraag te stellen. “Je wil dan geen ‘domme’ vraag te stellen, want als vwo’er zou je het misschien moeten weten”. Bij ons leer je meer, omdat je meer durft een vraag te stellen. Vwo’ers ervaren dan ook minder prestatiedruk of stress, en het diploma is hetzelfde.

Havisten en vwo’ers staan midden in de maatschappij en weten goed met alle soorten mensen om te gaan. Handig voor later! 

Hoe verloopt een schooldag?

Op de basisschool zit je de hele dag in hetzelfde lokaal met dezelfde juf of meester. Dat is op de middelbare school anders. Elk lesuur heb je een ander vak en verhuis je met je klas en je tas naar een ander lokaal. Elk lokaal heeft een nummer. In welk lokaal je les hebt, staat in je rooster. De eerste week is het nog even zoeken, maar daarna weet je snel alles te vinden. En goed om te weten: op OSB heb je in de onderbouw de meeste lessen op je eigen ‘deelschool’ en van het docententeam van jouw ‘deelschool’. Zo houden we het overzichtelijk.

Iedere leerling heeft een eigen kluisje voor je boeken en andere spullen. Zo hoef je niet de hele dag met een zware rugtas te sjouwen.

Waarom start elke les met een kring?

Doordat we altijd in de kring beginnen richten we de aandacht op elkaar en op wat komen gaat, het is tijd voor gezamenlijke instructie en bespreken van huiswerk, je kunt elkaar goed aankijken. De kring is ook de vorm om met elkaar dingen te bespreken die in de klas spelen of in de actualiteit.

Daarna ga je met andere leerlingen aan de tafelgroep aan het werk. Je werkt aan opdrachten; zelfstandig en/of in samenwerking met de andere leerlingen van jouw tafelgroep.

We gebruiken overigens ook een eindkring. Dat is goed om de les af te sluiten, even te kijken wat er geleerd is en wat we nog te leren hebben.

Welke vakken krijg ik in de brugklas?

Op OSB vinden we het belangrijk je kennis te laten maken met veel vakken en vaardigheden. Zo ontdek je in de brugklas wat je leuk vindt en waar je goed in bent. In de brugklas op OSB krijg je Nederlands, Engels, Frans, Duits, biologie, natuur- en scheikunde, aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer, informatiekunde, Mens & Gezondheid (inclusief koken) en veel sport. We besteden ook veel aandacht aan creatieve vakken zoals beeldend, muziek en drama, en je gaat aan de slag met 3d-printen en robotica in ons Creators’ Lab. Tot slot heb je elke week een mentoruur.
En na schooltijd kan je je nog meer verdiepen in jouw interesses, want dan kan je binnen ons OSBbreed programma kiezen voor bijvoorbeeld lessen Spaans, DJ’en, koken, schaken, dans of nog meer sport. 

Waarom kiest OSB voor een breed aanbod van vakken en oriënteren op beroepen?

We vinden dat jij jouw kwaliteiten op allerlei vlakken moet kunnen ontdekken. Hoofd (cognitie), Hart (ontdekken van je persoonlijkheid) en Handen (praktijk – en leren doorzetten en ‘iets afmaken’).

We snappen heel goed dat je meestal op je elfde nog niet weet wat je later wilt gaan worden. Daarom helpen we je breed te oriënteren. Zo ontdek je wat bij jou past. We geven veel en bijzondere aandacht aan beroep- en opleiding-oriëntatie. Hierin zijn wij uniek. Met wat wij doen zijn we nu zelfs genomineerd voor de Nationale Onderwijsprijs.

Gebruiken jullie laptops of ipads?

Ook op OSB wordt veel gewerkt met computers. Op school zijn veel computers aanwezig, zodat je tijdens en na de les met een computer kunt werken. Wij werken in het lokaal met boeken of met een laptopkar in de klas. We gebruiken zowel boeken/schriften als computers/laptops/tablets.

Hebben jullie Cambridge Qualifications?

Wij bieden voor leerlingen die het willen en kunnen in de bovenbouw vmbo-tl, havo en vwo een verzwaard programma Engels. Leerlingen kunnen een Cambridge certificaat halen op verschillende niveaus. Voor veel universiteiten is dit een toegangseis en hoef je geen apart toelatingsexamen te doen. We hebben al vijf achtereenvolgende jaren het officiële predicaat ‘Cambridge Exam Preparation Centre’.

Hoeveel huiswerk hebben leerlingen in de 1e klas?

In de onderbouw hebben leerlingen gemiddeld 1 uur huiswerk per dag. Na schooltijd kan huiswerk ook op school gemaakt worden in de huiswerkklas, begeleid door de Onderwijshelden. Dit is uiteraard gratis.

Wat doen jullie bij lesuitval?

Bij ons komt lesuitval in de onderbouw nauwelijks voor. Als de docent plotseling ziek is, zorgen we voor een invaller. Bij voorkeur een andere docent, die de klas kent of hetzelfde vak geeft. Als een les niet opgevangen kan worden dan schuiven we zoveel mogelijk het rooster in, waardoor een eerste of laatste lesuur vervalt.

Hebben jullie buitenlandreizen en kamp in de eerste klas?

Uiteraard gaan wij op kamp in de eerste klas. Kamp is een bijzonder moment met je klas. We dagen je uit met bijzondere activiteiten, je maakt nog meer vrienden en het is gewoon erg gezellig.

Hoe wordt er beoordeeld?

We starten met beoordelen op het niveau van het basisschooladvies. Kun je meer, dan ga je verder op een hoger niveau en beoordelen we je daarop. We geven in de onderbouw geen cijfers, maar letteraanduidingen. We willen geen discussies over tienden van punten, daarmee wordt het cijfer belangrijker dan het vak. Rapporten geven ook informatie over werk- en sociale houding en tips en tops n.a.v. het rapport. Je geeft een eigen reflectie op je rapport.

Wat doet OSB met een dubbeladvies?

Heb je een dubbeladvies, dan krijg je boeken en lessen op jouw hoogste advies. We ervaren dat de meeste leerlingen dit ook aankunnen. Op OSB krijg je in de tweejarige onderbouw doorlopend de kans om te laten zien wat je kan en van niveau te veranderen, zonder dat je van klas hoeft te wisselen.

Blijft het 2-jarig mentoraat in de 1e en 2e klas?

Als één van de weinige scholen in Amsterdam blijft de mentor in het eerste en tweede jaar bij dezelfde klas.

Hoe zit het met jullie onderwijskwaliteit?

We krijgen de complimenten van de inspectie. We hebben specifiek een kwaliteitsmedewerker op school, die zorgt voor continu aandacht voor kwaliteit.

Onderwijskwaliteit is bij ons meer dan alleen een mooi eindexamencijfer en daar worden we voor gewaardeerd. Kwaliteit is immers meer dan meten van de eindresultaten. Het gaat ook om zaken als:

 • Prettige sfeer.
 • Brede ontwikkeling.
 • Bieden van kansen voor leerlingen en niet een zo hoog mogelijk slagingspercentage voor de school.
 • Alleen bij uitzondering een jaar overdoen in de onderbouw.
 • Samenwerken.
 • Tevredenheid ouders.
 • Goede resultaten in het vervolgonderwijs.

Hoe zit het met de examenresultaten van OSB?

Over het algemeen halen onze leerlingen die binnenkomen met een bepaald basisschooladvies, ook binnen de gestelde termijn, op minimaal dat niveau hun diploma. Velen (30 à 40%) halen zelfs een hoger niveau. We hebben een groene kaart (= voldoende resultaat op de basiskwaliteit in alle afdelingen) van de inspectie gekregen. Kansen geven op een hoger niveau vinden wij belangrijker dan zo hoog mogelijke cijfers op een lager niveau.

Hoe zit het met veiligheid op OSB?

Onze leerlingen kennen we goed en we praten veel met je. Je voelt je snel gekend en weet dat we je serieus nemen. We hebben de school kleinschalig ingericht met deelscholen en elke klas heeft een mentor. We krijgen van ouders én leerlingen een 9,1 voor onze veiligheid.

Toch kan er zich wel eens een incident voordoen. Daarop wordt snel en adequaat gereageerd. Vanaf klas 1 worden mini-mediators opgeleid. Ze worden ingezet bij conflicten tussen leerlingen.

Daarnaast is OSB de eerste school in Nederland, die startte met een Jongerenrechtbank. Leerlingen worden opgeleid als rechter, advocaat en openbaar aanklager. Je kunt dan worden ingezet bij een vergrijp, je vraagt door op de achtergronden en bedenkt samen met de andere leerlingen van de Jongerenrechtbank een herstelopdracht.

Met de mini-mediators en de Jongerenrechtbank zien we dat leerlingen heel goed een rol hebben bij het vergroten van onze veiligheid en omgaan met elkaar. Én je leert hier ook veel van waar je baat bij hebt in je latere loopbaan.

Er is een pestprotocol en we bespreken zaken die spelen ook in de klas met de mentor.

Welke zorg is er op OSB?

OSB hanteert de ‘Amsterdam norm’ van passend onderwijs waarbij leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte voldoende en passende begeleiding krijgen. De mentor is de spil van de ‘gewone’ begeleiding. Dat gaat zowel over de resultaten als over het welbevinden van jou. Overleg met ouders is altijd samen met jou.

OSB heeft twee zorgcoördinatoren, één voor de onderbouw en één voor de bovenbouw. Hun taak is om leerlingen die een specifiekere zorgbehoefte van de juiste begeleiding te voorzien.

Wat is jullie dyslexiebeleid?

Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen een dyslexiepasje. Daarmee wordt er in de onderbouw soepeler omgegaan met spelling bij de moderne vreemde talen en Nederlands, krijgen leerlingen meer tijd voor toetsen en mogen leerlingen een (eigen) laptop gebruiken in de lessen. We stellen boeken beschikbaar voor leerlingen die Claroread op hun eigen laptop aanschaffen. In de onderbouw krijgen alle leerlingen zonder verklaring een screening, waardoor mogelijke dyslexie zichtbaar wordt. We besteden in de onderbouw veel tijd aan taal en allerlei taalprojecten.

Wat is OSB-breed?

Na school houden onze lessen niet op. OSBbreed is ons naschoolse programma met veel creatieve workshops en andere activiteiten zoals verschillende sporten, dansen, DJ’en, koken, schaken, lessen Spaans en Latijn. We hebben een eigen theatergroep en een brassband. Veel oud-leerlingen hebben hier hun talent ontdekt of versterkt en zijn nu professioneel voetballer, schoonspringer, judoka, zanger, acteur, presentator enzovoorts.

Hebben jullie een eigen kantine?

Uiteraard hebben wij een eigen kantine. Sterker nog, wij hebben ook een eigen kantine voor de 1e klassers. In beide kantines worden broodjes, wraps, sapjes en andere lekkere dingen verkocht. Wat vind je van een broodje warme kip op woensdag? Onze leerlingenraad heeft een belangrijke rol in het verbeteren van het aanbod en het afspreken van goede prijzen.