Ziekmelden

Een leerling ziek melden kan via de Magister app.
Voor afwezig melden, bel naar 020 – 690 90 50, menukeuze 1.

Om misverstanden te voorkomen, vragen wij de melding vóór half 9 door te geven.
Meerdere dagen afwezig? Meld dit dagelijks telefonisch of via Magister. Let op! Via de app is het alléén mogelijk om voor de hele dag af te melden, afspraken kunt u mailen naar verzuim@osbijlmer.nl

Hulp nodig bij het ziekmelden in Magister?

Bent u uw inlognaam voor Magister kwijt? Stuur dan een email naar magister@osbijlmer.nl

Verlof

Wat betreft verlofbeleid houden we ons aan het wettelijk kader. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kennen wij verlof toe. Naast de reden van de verlofaanvraag en de bijgeleverde bewijsstukken, wordt gekeken naar de periode in het jaar (bijv. toets-, start- of activiteitenweek), eventueel eerder (on)geoorloofd verzuim van de leerling en de algehele onderwijsvoortgang.

Verlof toch noodzakelijk? Het aanvraagformulier is hier te downloaden:
Vakantieverlof (max. 5 dagen volgens richtlijnen OSB)
Verlof wegens gewichtige omstandigheden (max. 5 dagen volgens richtlijnen OSB)
Religieuze verplichtingen

Ingevuld formulier inclusief bewijs mailen naar verlof@osbijlmer.nl

Verlof wordt in ieder geval niet toegekend in onderstaande gevallen:

  • goedkope vliegtickets
  • omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets (meer) zijn in de vakantieperiode
  • omdat één van de kinderen niet kan achterblijven
  • wegens vakantiespreiding in het land
  • wegens het dienstrooster van ouder(s)/verzorger(s)
  • omdat andere scholen het verlof aan broertjes/zusjes kinderen al hebben toegekend